جستجوی گویندگان

کد کاراکتر : 5290611

کد کاراکتر : 5290611
چهار شنبه 31 ژانویه 2018

 

ضبط صدا ویژه ی کاراکترها کودکانه
ضبط صدای عروسک های نوستالژی
ضبط صداهای مورد نیاز جهت سازندگان بازی
صدای شخصیت های انیمیشن
business brochure design with colorful hexagonal shapes