جستجوی گویندگان

کد : 3690401

کد : 3690401

گوینده آقا کد : 3690401

دانلود فایل صوتی گوینده

 

 

بخش ها: ضبط صدا و گویندگی تیزرهای تبلیغاتی, ضبط صدای تلفن گویا و سانترال, ضبط صدای سیستم های الکترونیکی گویا, ضبط صدای پیامک صوتی
موقعیت: گوینده انگلیسی آقا
تخصص ها: گویندگان آقا