جستجوی گویندگان

کد : 6290801

کد : 6290801

گوینده آقا کد : 6290801

دانلود فایل صوتی گوینده

 

 

بخش ها: ضبط صدا و گویندگی تیزرهای تبلیغاتی, ضبط صداهای مورد نیاز جهت بازی های دیجیتال, ضبط صدای تلفن گویا و سانترال, ضبط صدای سیستم های الکترونیکی گویا, ضبط صدای پیامک صوتی
موقعیت: گویندگان آقا
تخصص ها: گویندگان آقا