جستجوی گویندگان

کد : 4490501

کد : 4490501

گوینده انگلیسی آقا کد : 4490501

دانلود فایل صوتی گوینده

 

بخش ها: ضبط صدا و گویندگی تیزرهای تبلیغاتی, ضبط صدای تلفن گویا و سانترال, ضبط صدای سیستم های الکترونیکی گویا, ضبط صدای پیامک صوتی
موقعیت: گوینده انگلیسی آقا
تخصص ها: گویندگان آقا