جستجوی گویندگان

کد : 4690501

کد : 4690501

گوینده انگلیسی آقا کد : 4690501

دانلود فایل صوتی گوینده

 

بخش ها: ضبط صدای تلفن گویا و سانترال, ضبط صدای تیزرهای تبلیغاتی, ضبط صدای سیستم های الکترونیکی گویا, ضبط صدای پیامک صوتی
موقعیت: گوینده انگلیسی آقا
تخصص ها: گویندگان آقا