جستجوی گویندگان

کد : 4590501

کد : 4590501

گوینده انگلیسی خانم کد : 4590501

دانلود فایل صوتی گوینده

 

بخش ها: ضبط صدا و گویندگی تیزرهای تبلیغاتی, ضبط صدای تلفن گویا و سانترال, ضبط صدای سیستم های الکترونیکی گویا, ضبط صدای پیامک صوتی
موقعیت: گوینده انگلیسی خانم
تخصص ها: گویندگان خانم