جستجوی گویندگان

کد : 3190301

کد : 3190301

گوینده خانم کد : 3190301

دانلود فایل صوتی گوینده

 

 

بخش ها: ضبط صدای تلفن گویا و سانترال, ضبط صدای تیزرهای تبلیغاتی, ضبط صدای سیستم های الکترونیکی گویا, ضبط صدای پیامک صوتی
موقعیت: گویندگان خانم
تخصص ها: گویندگان خانم