جستجوی گویندگان

کد : 3490301

کد : 3490301

گوینده خانم کد : 3490301

دانلود فایل صوتی گوینده

 

 

بخش ها: ضبط صدا و گویندگی تیزرهای تبلیغاتی, ضبط صدای تلفن گویا و سانترال, ضبط صدای سیستم های الکترونیکی گویا, ضبط صدای پیامک صوتی
موقعیت: گویندگان خانم
تخصص ها: گویندگان خانم