جستجوی گویندگان

کد : 5190601

کد : 5190601

گوینده خانم کد : 5190601

دانلود فایل صوتی گوینده

 

بخش ها: ضبط صدا و گویندگی تیزرهای تبلیغاتی, ضبط صدای تلفن گویا و سانترال, ضبط صدای سیستم های الکترونیکی گویا, ضبط صدای پیامک صوتی
موقعیت: گویندگان خانم
تخصص ها: گویندگان خانم