جستجوی گویندگان

استودیو ضبط صدا

شنبه 01 سپتامبر 2018

استودیو ضبط صدا

استودیو خانگی

در حال حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوژی برای ساخت استودیوی ضبط صدا هزینه بسیار کمتری نسبت به گذشته لازم است. میتوانید با توجه به امکانات ، نوع پروژه و میزان بودجه یک استودیوی کوچک خانگی داشته باشید. تیم فنی و متخصص آواگر با طراحی ددروم پرتابل BCD2 راه را برای شما هموار ساخته اند. این ددروم پرتابل (اتاق سکوت استودیو قابل حمل) تماما بر اساس طراحی و محاسبات پیچیده جهت بهبود و حذف نیاز به ساخت ددروم های گران قیمت طراحی و تولید شده است.این ددروم با کاهش صدای محیط در هنگام رکورد کارایی فراوانی داشته که این کاهش تا حد ۲۰ dB و یا به عبارتی دیگر ۱۰ برابر کاهش میباشد که به شدت در افزایش کیفیت صدا