جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای مرغ

پنجشنبه 29 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای مرغ  قرار گرفته است.

دانلود