جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای رودخانه

جمعه 20 آوریل 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای رودخانه قرار گرفته است.

دانلود