جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای زنگ و آلارم ساعت

یکشنبه 18 فوریه 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای زنگ و آلارم ساعت قرار گرفته است.

دانلود