جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای شکستن درب چوبی

شنبه 05 می 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای شکستن درب چوبی قرار گرفته است.

دانلود