جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای افتادن سنگ در بیشه

چهار شنبه 28 فوریه 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای افتادن سنگ در بیشه  قرار گرفته است.

دانلود