جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای ترمزماشین

سه شنبه 16 آگوست 2016

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای ترمز ماشین قرار گرفته است.

دانلود