جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای بستن درب دستگاه پخش دی وی دی

یکشنبه 20 می 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای بستن درب دستگاه پخش دی وی دی قرار گرفته است.

دانلود