جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای ریختن فاضلاب

سه شنبه 15 می 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای ریختن فاضلاب قرار گرفته است.

دانلود

دوشنبه 14 می 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای افتادن قطره آب قرار گرفته است.

دانلود