جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای پاک کردن تخته سیاه

سه شنبه 27 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای پاک کردن تخته سیاه  قرار گرفته است.

دانلود