جستجوی گویندگان

آکوستیک ، ریورب و اکو صدا در استودیو

چهار شنبه 30 نوامبر 2016

آکوستیک چیست؟ آکوستیک استودیو – شنونده باید صدای تمامی سازها و احیانآ خوانندها را با یک بالانس متعادل بین آنها بشنود. – هر یک از خواننده یا نوازنده ها باید بتوانند اجرای خود و دیگران را به وضوح بشنوند. – میزان طنین یا انعکاس صدا در سالن باید بگونه ای باشد که نه تنها مزاحمتی برای موسیقی نداشته باشد، بلکه بر کیفیت اجرای موسیقی بیفزاید. – صداهای اضافی از بیرون یا آنها که احیانآ توسط تماشاچیان و شنوندگان ایجاد می شود نباید تاثیری بر اجرای کلی داشته باشد. – صدای سالن ، حتی المقدور نباید به بیرون از آن نفوذ کند. موارد بالا کم و بیش می تواند برای هنگامی که در منزل به موسیقی گوش می دهیم نیز صادق باشد. برای رسیدن به چنین ایده آلی لازم است تا قبل از همه با قوانین و نحوه انعکاس صوت در یک فضای بسته کمی آشنا شویم. انعکاس صوت در یک اتاق به شکل اول نگاه کنید. فرض کنید که در نقطه قرمز رنگ یک م