جستجوی گویندگان

نمونه صدا های گویندگان آواگر ( بتیس )

استودیو تخصصی ضبط صدای آواگر!
– ضبط پیغام انتظار برای تلفن گویا و سیستم های سانترال
– ضبط و سناریو پیامک صوتی
– ضبط ، تنظیم و تولید صدا برای مراکز تلفن و چارت های گویا
– ضبط کلیه فرامین صوتی مورد استفاده در تجهیزات الکترونیکی
– ضبط صدا جهت استفاده در تیزرهای تبلیغاتی اینترنتی ، رادیویی و تلویزیونی
گویندگان آواگر
کد : 5590601
گویندگان آقا
کد : 5390601
گویندگان خانم
کد : 5190601
گویندگان خانم
کد : 5090601
گویندگان آقا
کد : 5290601
گویندگان آقا
کد : 4990601
گویندگان آقا
کد : 4890501
گویندگان آقا
کد : 4690501
گوینده انگلیسی آقا
کد : 4590501
گوینده انگلیسی خانم
کد : 4490501
گوینده انگلیسی آقا
کد : 4390501
گویندگان خانم
کد : 4190501
گویندگان خانم
کد : 4090501
گویندگان خانم
کد : 3990501
گویندگان خانم
کد : 3890501
گویندگان آقا
کد : 3790501
گویندگان خانم
کد : 3390301
گویندگان آقا
کد : 3190301
گویندگان خانم
کد : 3490301
گویندگان خانم
کد : 3690401
گوینده انگلیسی آقا
کد : 3290301
گویندگان خانم
کد : 3590401
گویندگان آقا