سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گویندگان سایر زبان ها

گویندگان آواگر

امروزه بیش از گذشته تجارت بین المللی مورد توجه خاص جامعه قرارگرفته اسـت. از تـأثیریکـه تجـارت بـین الملـل بـر توسـعه اقتصادی دارد نمیتوان چشم پوشی کرد. روابط تجارتی از زمانهای قدیم در بین افراد وجود داشته است و اشخاص برای کسب مفاد و رفع نیازمندیهای جامعه به ایـن شـغل پرداخته اند. در صورتی که جهت برقراری ارتباط در سطح بین المللی ویا در هر تجارت و کسب و کاری که دنبال میکنید نیاز بهضبط صدا با گویندگان سایر زبان های بین الملل دارید کافیست با ما تماس بگیرید.

مجموعه آواگر با همراهی حرفه ای ترین گویندگان بین الملل، شرایطی را فراهم ساخته است تا در صورت نیاز به ضبط صدا به سایر زبان ها در خدمت شما بزرگواران باشیم.

برخی از گویندگان سایر زبان ها
۷۵۹۰۹۰۱

کد گوینده زبان فرانسوی: ۷۵۹۰۹۰۱

زبان فرانسوی، زبان رسمی ۲۹ کشور و یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد است. فرانسوی زبانی ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۵۵۶۰

۷۴۹۰۹۰۱

کد گوینده زبان فرانسوی: ۷۴۹۰۹۰۱

زبان فرانسوی، زبان رسمی ۲۹ کشور و یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد است. فرانسوی زبانی ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۱۲۶۲

۷۷۹۰۹۰۲

کد گوینده زبان عربی: ۷۷۹۰۹۰۲

زبان عربی یکی از پرگویش‌‌ترین زبان‌های جهان و یکی از شش زبان رسمی ملل ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۵۵۰

۷۶۹۰۹۰۱

کد گوینده زبان عربی: ۷۶۹۰۹۰۱

زبان عربی یکی از پرگویش‌‌ترین زبان‌های جهان و یکی از شش زبان رسمی ملل ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۴۱۸۱

۳۸۹۰۵۰۲

کد گوینده زبان عربی: ۳۸۹۰۵۰۲

زبان عربی یکی از پرگویش‌‌ترین زبان‌های جهان و یکی از شش زبان رسمی ملل ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۳۱۷۳

۷۲۹۰۹۰۱

کد گوینده روسی زبان: ۷۲۹۰۹۰۱

زبان روسی زبان مادری حدود ۱۴۵ میلیون نفر، هشتمین زبان پرکاربرد است. یکی از ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۴۰۴۷

۷۷۹۰۹۰۵

کد گوینده زبان ترکی استانبلی: ۷۷۹۰۹۰۵

ترکی استانبولی یکی از زبان‌های شاخه جنوب غربی یا گروه اوغوز زبان‌های ترکی است. ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۸۳۸

۷۵۹۰۹۰۲

کد گوینده انگلیسی زبان: ۷۵۹۰۹۰۲

انگلیسی یکی از پرکاربردترین زبانها و زبان دوم رایج در فرهنگ های مختلف است. ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۱۱۴۰

۷۳۹۰۹۰۱

کد گوینده انگلیسی زبان: ۷۳۹۰۹۰۲

انگلیسی یکی از پرکاربردترین زبانها و زبان دوم رایج در فرهنگ های مختلف است. ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۵۲۳

۷۰۹۰۹۰۱

کد گوینده انگلیسی زبان: ۷۰۹۰۹۰۱

انگلیسی یکی از پرکاربردترین زبانها و زبان دوم رایج در فرهنگ های مختلف است. ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۱۸۶۵

۴۵۹۰۵۰۱

کد گوینده انگلیسی زبان: ۴۵۹۰۵۰۱

انگلیسی یکی از پرکاربردترین زبانها و زبان دوم رایج در فرهنگ های مختلف است. ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۶۴۵

۴۴۹۰۵۰۱

کد گوینده انگلیسی زبان: ۴۴۹۰۵۰۱

انگلیسی یکی از پرکاربردترین زبانها و زبان دوم رایج در فرهنگ های مختلف است. ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۴۵۴۶

۷۷۹۰۹۰۱

کد گوینده زبان آلمانی: ۷۷۹۰۹۰۳

زبان آلمانی پرگویشورترین زبان اتحادیه اروپا با بیش از ۹۵ میلیون گویشور است. این ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۶۹۰

توسط
تومان