گویندگان کودک

گویندگان آواگر

امروزه از صدای کودکان برای بسیاری از پروژه های تیزرهای تبلیغاتی، کتاب های صوتی مخصوص کودکان، تلفن گویا برای خط های قصه گو، نریشن های کودکانه، دوبله فیلم ها و …  استفاده میشود. ما در آواگر با همکاری گویندگان کودک، سعی کرده ایم پاسخگوی نیاز شما بزرگواران در این زمینه باشیم.

۳۹۹۰۵۰۲

کد گوینده: ۳۹۹۰۵۰۲

امروزه از صدای کودکان برای بسیاری از پروژه های تیزرهای تبلیغاتی، کتاب های صوتی ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۳۲۲

۳۹۹۰۵۰۳

کد گوینده: ۳۹۹۰۵۰۳

امروزه از صدای کودکان برای بسیاری از پروژه های تیزرهای تبلیغاتی، کتاب های صوتی ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۸۳۹

توسط
تومان