جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای اروغ زدن و باد گلو

سه شنبه 06 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای اروغ زدن و باد گلو قرار گرفته است.

دانلود