جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای آب در غار

دوشنبه 14 می 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای جاری شدن آب در غار قرار گرفته است.

دانلود