جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای جریان الکتریسیته

سه شنبه 22 می 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای جریان الکتریسیته قرار گرفته است.

دانلود