جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای پاک کردن تخته

چهار شنبه 16 می 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای خشک پاک کردن تخته قرار گرفته است.

دانلود