جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای دور برداشتن موتور ماشین

سه شنبه 13 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای دور برداشتن موتور ماشین  قرار گرفته است.

دانلود