جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای ریختن فلزات

سه شنبه 10 آوریل 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای افتادن فلزات قرار گرفته است.

دانلود