جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای شاتر دوربین

چهار شنبه 07 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود شاتر دوربین قرار گرفته است.

دانلود