جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای شکستن کاشی و سرامیک

شنبه 24 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای شکستن کاشی و سرامیک  قرار گرفته است.

دانلود