جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای لاک غلط گیر

پنجشنبه 17 می 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای لاک غلط گیر قرار گرفته است.

دانلود