جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای پاره کردن کاغذسه پایه نقاشی

دوشنبه 21 می 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای پاره کردن کاغذسه پایه نقاشی قرار گرفته است.

دانلود