جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای هیلتر و چکش بادی

یکشنبه 18 فوریه 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای هیلتر و چکش بادی قرار گرفته است.

دانلود