جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای گذاشتن کارت

دوشنبه 12 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای گذاشتن کارت  قرار گرفته است.

دانلود