جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای گلنگدن کشیدن تفنگ

چهار شنبه 21 فوریه 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای گلنگدن کشیدن تفنگ قرار گرفته است.

دانلود