جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای یک قطره آب

سه شنبه 15 می 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای یک قطره آب قرار گرفته است.

دانلود