جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای افتادن گوی

پنجشنبه 01 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای افتادن گوی قرار گرفته است.

دانلود