جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای بازی تمام شد

سه شنبه 16 آگوست 2016

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای بازی تمام شد گرفته است.

دانلود

http://avagar.ir/wp-content/uploads/2016/08/Game-Over.wav