جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای حشرات و جیرجیرک در شب

دوشنبه 19 فوریه 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای حشرات و جیرجیرک در شب قرار گرفته است.

دانلود