جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای خراب شدن نوار

چهار شنبه 17 آگوست 2016

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای خراب شدن نوار قرار گرفته است.

دانلود