جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای استارت زدن ماشین

چهار شنبه 14 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای استارت زدن ماشین  قرار گرفته است.

دانلود