جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای شلیک گلوله

شنبه 03 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای شلیک گلوله  قرار گرفته است.

دانلود