جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای انداختن سکه به زمین

شنبه 31 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای انداختن سکه به زمین  قرار گرفته است.

دانلود