جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای دستگاه پخش دی وی دی

شنبه 19 می 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای دستگاه پخش دی وی دی قرار گرفته است.

دانلود