جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای نوشتن روی تخته سیاه

چهار شنبه 28 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای نوشتن روی تخته سیاه  قرار گرفته است.

دانلود