جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای گاو

پنجشنبه 05 آوریل 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای گاو قرار گرفته است.

دانلود