جستجوی گویندگان

دانلود نمونه صدای خانم آوید بزرگی

جمعه 29 سپتامبر 2017

دانلود نمونه صدای خانم آوید بزرگی :

  آوید بزرگی، گوینده برنامه می‌گوید: سال 84 وارد رادیو شدم و اولین کارم را هم در رادیو تهران اجرا کردم. با رادیو‌های دیگر قبلا همکاری می‌کردم، ولی هم‌اکنون فقط در رادیو تهران فعالیت دارم. رادیو تهران را دوست دارم ولی فاصله زیادی با محل زندگی من دارد و تنها مشکل من همین دوری راه و ترافیک سطح شهر است. ولی وقتی وارد حیاط رادیو تهران می‌شوم احساس خوبی دارم.   در ضمن وقتی به صحبت افراد قدیمی و پیشکسوت گوش می‌سپارم و این که روزگاری در ساختمان ارک رادیو چه بزرگانی کار می‌کردند از خود سوال می‌کنم آیا من می‌توانم همچون آنها از طریق میکروفن رادیو که به گفته استادان من حرمت و قداست دارد با مخاطب رادیو ارتباط خوبی برقرار کنم؟ آیا من این شایستگی را دارم که در استودیویی برنامه اجرا کنم که روزی صداهای ماندگار رادیو برنامه اجرا می‌کردن