جستجوی گویندگان

بعضی از امواج و اجزای موجود در استودیو های صدا

چهار شنبه 30 نوامبر 2016

جذب کننده های صدا یا absorptions : جذب کنندگی صدا از خصوصیات موادی است که انرژی آکوستیکی را به نوع دیگری از انرژی (مثلا انرژی حرارتی) تبدیل می کنند. محصولاتی که برای جذب کردن اکوهای اتاق ساخته می شوند معمولا نرم و سبک هستند و برای این ساخته شده که سختی سطوح اتاق را تعدیل کنند تا از شدت اکوها کاسته شود. قابل ذکر است که صدا از هر ماده ای گذر می کند و از مواد جامد بهتر از هوا عبور می کند و به مانند آب به تحت تاثیر شکل محیط خود است.

 

 absorber

انعکاس اولیه یا early reflections : نخستین مشکلی که باید در یک استودیو مورد توجه قرار گیر مساله ی مربوط به انعکاس اولیه است. صدایی که پس از منعکس شدن از یک شى ٕ در اتاق کارمان به گ