جستجوی گویندگان

دانلود رایگان صدا عمومی جهت دفتر پزشکان

جمعه 03 ژوئن 2016

برای ضبط کردن پیغام در سیستم دیزا ابتدا باید به یک نکته مهم توجه کرد و نکته مهم این می باشد که فقط داخلی مدیر می تواند عمل ضبط کردن پیغام را انجام دهد . بنابراین قبل ازاینکه بخواهید ؛عمل ضبط کردن پیغام برای OGM های سیستم دیزا را انجام دهید ؛ ابتدا باید برای مرکز تلفن یک داخلی مدیر انتخاب کنید . به طور پیش فرض داخلی های 101دستگاه سانترال tes824 ؛ داخلی مدیر می باشد .به هر حال برای اینکه عمل ضبط پیغام از طریق یک داخلی انجام می شود و ان داخلی باید دارای امکان و یاسرویس مدیر باشد ؛           ضبط کردن فایل صوتی توسط کابل مخصوص : ابتدا کابل مخصوص را مطابق شکل بالا به لبتاپ یا موبایل از یک سو و به جک هدست تلفن اپراتور از سوی دیگر متصل نمایید سپس فایل صوتی خود را در موبایل یا لبتاپ در حالت اماده پخش قرار داده و به سراغ گوشی مدیریتی داخلی شماره 101 رفته در حالتی که گوشی در